Zelfpluk

NatuurPlus zet in op agro-ecologische landbouw waarbij ecologische duurzaamheid hand in hand gaat met werken aan biodiversiteit en gemeenschapsvorming. We doen dit via een jaarlijks Plukaandeel.

Het plukaandeel laat u proeven van de voortdurende interacties tussen mens en omgeving en de helende krachten die Moeder Natuur ons te bieden heeft.

Praktische informatie

DATA 2024

(*) indien verhinderd dan vervangdag op dinsdag/vrijdag volgend op zondag en na voorafgaandelijk melden

Wat biedt jouw plukaandeel?

Hoe lid worden?

Jouw plukaandeel is persoonsgebonden (niet familiegebonden).

Je gaat een engagement aan voor één jaar. Elk jaar beslis je of je ook het volgende jaar nog wil deelnemen. Aantal plaatsen is beperkt.

De kostprijs bedraagt 150 euro per persoon voor niet-VELT-leden en 135 euro voor VELT-leden en deelnemers Landbouwbrigades

Jouw plaats wordt gereserveerd na overschrijving van bedrag van 150/135 euro op rekening BE43 7350 0606 3801 tegen uiterlijk 29 februari 2024 met vermelding van ‘naam plukker + lidkaartnummer VELT’.

Indien u lid bent van VELT, vergeet dan niet uw lidnummer te vermelden in de ‘Comment’ in het inschrijvingsformulier.

Vraag je lidmaatschap aan