Als zorgvrager

Mensen met een zorg- of een hulpvraag vinden op een zorgboerderij een passende dagbesteding. De meeste zorggasten op de zorgboerderij zijn mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. Het gaat dan zowel om minderjarigen als meerderjarigen.

Ook jongeren die begeleid worden door een voorziening kunnen terecht op de zorgboerderij en jongeren die omwille van allerlei redenen dreigen af te haken op school.

Voorwaarden

Alvorens een zorgvrager aan de slag kan op onze zorgboerderij, dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn:

Meer info & aanmelden?

Via mail naar info@natuurplus.be