Privacypolicy Aarde-nd-werk

Via onze webwinkel “Natuurplus” worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Aan onze webwinkel is ook een Nieuwsbrief gekoppeld. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Aarde-nd-werk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacypolicy leggen we uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel we deze gebruiken.

 Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de privacyregels:

 • we vermelden duidelijk met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken;
 • we houden de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor nodig is;
 • we nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen we ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Waar nodig is dit in aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
 • we maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 1. Gebruik van bestelgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld bij het doen van een bestelling of een intekening op de Nieuwsbrief).

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling, is het mogelijk dat we je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.  Dat doen we alleen met partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook correct omgaan met je persoonsgegevens.

Bestellingen worden opgeslagen met de volgende gegevens:

 • naam en voornaam;
 • adres straat, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • email adres;
 • datum en tijdstip bestelling;
 • bestelnummer;
 • ordernummer;
 • factuurnummer;
 • totaalbedragen;
 • bezorginformatie;
 • bezorgkosten;
 • betaalinformatie;
 • IP-adres.

 1. Gebruik van contactformulier en nieuwsbrief

We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor we je je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken we je naam en e-mail adres.

We bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens.

 1. Reclame

We kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media, push notifications, telefoon of andere communicatie-middelen. Dit gebeurt alleen wanneer je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.

 1. Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan kies je zelf welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan het like of volgens van onze social Media kanalen.

 1. Cookies

In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies.  We maken gebruik van zogenaamde functionele en non-functionele cookies. Voor het gebruik van non-functionele cookies vragen we altijd je toestemming. Als je deze toestemming niet geeft, gebruiken we deze ook niet.

 1. Beveiliging

We nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek herbekeken.

 1. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacypolicy. 

 1. Inzage en wijzigen van je gegevens

Je kunt  een verzoek indienen tot inzage, wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over onze privacy policy kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerking van je persoonsgegevens.

 1. Onze contactgegevens

Aarde-nd-werk

Veldhoek 33 9931 Lievegem

 info@natuurplus.be