Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Natuurplus is een erkend opleidingsverstrekker voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Ons erkenningsnummer is ODB-1002660.

Dit betekent dat je als werknemer afwezig mag zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur terugbetaald krijgen.

Gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) vervangt het Betaald Educatief Verlof. Het Vlaams Opleidingsverlof houdt in dat de medewerker afwezig mag zijn op het werk om een opleiding te volgen of een examen af te leggen, terwijl zijn loon gewoon wordt doorbetaald. Als werkgever kan je een compensatie van het loon aanvragen bij de overheid.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het Vlaams Opleidingsverlof zijn er een aantal voorwaarden:

  • Het bedrijf is een privé-onderneming (minstens aan 50% van de normale arbeidsprestaties) die haar vestigingseenheid heeft in het Vlaamse Gewest.
  • Het gaat over een arbeidsmarktgerichte, goedgekeurde, opleiding. In ons geval is dit de opleiding Bio-Based Productontwikkelaar

NB: De werknemer moet instemmen met het gebruik maken van zijn Vlaams Opleidingsverlof. Deze uren kan hij niet meer gebruiken om een andere opleiding te volgen. De werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen! Aanwezigheden worden geregistreerd en worden door ons aangegeven bij het VOV.

Hoeveel uren opleidingsverlof de werknemer krijgt, hangt af van het tewerkstellingspercentage en het type van de opleiding. Ben je voltijdse werknemer dan heb je tot 125 u recht op Vlaams opleidingsverlof. Het aantal uren mogelijk voor Vlaams Opleidingsverlof is gelijk aan het aantal contacturen (met een maximum van 125) en staat steeds vermeld bij de opleiding in de databank van de Vlaamse Overheid.

Stappenplan voor aanvragen Vlaams Opleidingsverlof

Om de compensatie op het loon als werkgever aan te vragen dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

1. Vraag het inschrijvingsattest per werknemer aan bij ons.

2. De werkgever vraagt vervolgens de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse Overheid via het WSE-loket. Je vindt de info bij punt 6 op deze webpagina van de Vlaamse Overheid.

3. Als werkgever registreer je per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

4. Wij geven gedurende de opleiding de aanwezigheidsregistraties door aan het VOV.

5. Aan het einde van de opleiding rijken wij een certificaat uit aan elke werknemer die de opleiding correct heeft afgerond.

NB: Het departement Werk en Sociale Economie behandelt het dossier.
Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input de werkgever werkgever en de input van ons als opleidingsverstrekker.
Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.