Als coöperant

De coöperatie wil een bijdrage leveren aan agro-ecologische productie en staat open voor nieuwe innovatieve groene ondernemers die mee invulling willen geven aan de missie en visie van Natuurplus.

Coöperant worden vraagt een behoorlijk engagement!

Instapvoorwaarden

deelname in de coöperatie via inbreng van kapitaal en aandeelhouderschap

produceren onder een gemeenschappelijke merknaam NatuurPlus overeenkomstig ter zake geldende lastenboeken

deelname in de coöperatieve verkoop via webwinkel

naleving van administratieve verplichtingen inzake voedselveiligheid, verkoopsadministratie en fiscale wetgeving terzake

actieve deelname op regelmatige basis aan werkoverleg

Uw aandeelhouderschap geeft recht op:

gebruik van licenties en vergunningen (NatuurPlus merk, bio-lastenboek, GS1, ...)

gebruik van voedingsgecertificeerde infrastructuur en machines (tegen laagdrempelige gebruikersvergoeding)

beroep op bepaalde diensten zoals labeling, facturatie, R&D, .....

een bijkomend afzet- en verwerkingskanaal voor uw grondstoffen en producten

inspraak in het beleid en evolutie van de coöperatie op het vlak van agro-ecologische productie via deelname algemene vergadering

Meer info & aanmelden?

Via mail naar info@natuurplus.be