Uncategorized

NATUURPLUS ALS BAAN-BREKER

De wereld verandert.  De complexiteit van alles stijgt.  Veranderingen gebeuren razendsnel.  En dat brengt onzekerheid met zich mee. Iedereen krijgt ermee te maken, zowel individuen als bedrijven. En dat geldt voor alle maatschappelijke domeinen. En of het nog niet snel genoeg gaat, brengt de corona  pandemie met zich mee dat alles meer en meer in vraag wordt gesteld. Het werk van nu zal niet meer de job van morgen zijn. De vraag stelt zich meer en meer hoe men zich tegen deze evolutie kan wapenen?  

Een sterk leersysteem kan daar een antwoord op bieden. Maar wat is een sterk leersysteem?  Dit is een vraag voor de grote spelers in het opleidingslandschap, met onderwijs als uitschieter, maar ook kleine opleidingsverstrekkers kunnen hier hun steentje aan bijdragen.  Leren op de werkplek of op een plek waar gewerkt wordt kan hier zeker een bijdrage toe leveren. En NatuurPlus is zo een plek die mensen wapent om professioneel mee te zijn en veerkrachtig te blijven. Leren en werken vullen elkaar aan en maken samen op natuurlijke wijze deel van het leven.  En dat idee wil NatuurPlus  uitdragen.

Zo komt men ook terecht in het ganse innovatieve gebeuren dat zich afspeelt binnen de Life Sciences. De uiteindelijke doelstellingen van Life Sciences is het verbeteren van de gezondheid van mensen, dieren en planten. Deze sector is volop in ontwikkeling. Nieuwe technologieën, een verouderende bevolking, een dwingender overheidskader, een grotere afname van gezondheidszorgen zorgen ervoor dat Life Sciences op zich ook een vorm van levenslang leren en evolueren zijn.

Hoezeer die sector ook in ontwikkeling is, Life Sciences zijn echter maar beperkt aanwezig in het kruidengebeuren. De sector moet vaak nog moet afrekenen met een bijna middeleeuws imago en een gebrek aan professionele kennis van het competitief kader. Z o zijn er heel wat mensen in de sector die de goede drive hebben, maar door de tsunami aan regels het geheel van de wet niet meer zien en afhaken.  Op die manier verliest de kruidensector heel wat potentieel. En daar wil Natuur Plus iets aan doen.

Natuur Plus wil binnen de kruidensector in de ruimste betekenis, zowel binnen de beroepen die tot die sector worden gerekend (zoals herborist, aromatherapeut, kruidenverwerker) als met beroepen die daar kunnen mee worden gelieerd (zoals schoonheidsspecialist, apitherapeut, natuurcosmetica verwerker), de nodige skills aanreiken om binnen die Life Sciences ondernemers en hun personeel op een hoger professioneel niveau te brengen.
Binnen een kleine onderneming bestaat er niet zo iets als van alles hetzelfde.  Ondernemers en hun personeel moeten van alle markten thuis zijn en ook de competenties hebben om die markten te bespelen. Natuur Plus wil daar vanop zijn werkplek toe bijdragen zowel via formele (jaaropleidingen en masterclasses) als informele educatie (Starterstrajectworkshops, demonstraties, lerend netwerk Herborisme).

Zo wil het gloednieuwe en interdiciplinaire jaartraject Natuurcosmetica tools aanreiken aan  geïnteresseerden die hun activiteit willen uitbreiden en verdiepen met het professioneel in de markt zetten van een persoonlijke verzorgingslijn. Via een gedeeld labo en samenwerking met Jeausa wordt het kwalitatief maakproces en het verplichte cosmeticadossier op een kwalitatieve manier effectief naar de werkvloer gebracht. Van ‘baan’-brekend gesproken!