Uncategorized

NATUUR-PLUS… EST EN VOUS?

Binnen de contouren van de coöperatie Aarde-nd-werk is Natuurplus een vast gegeven.
De missie van Natuurplus werd 2 jaar geleden geformuleerd naar aanleiding van het Leader-project Natuur-Lijk Inclusief Ondernemen. Natuurplus streeft naar méér kwalitatieve agro-ecologische productie, waarbij mens, organisatie, innovatie en ecologie verbonden worden.

Gevarieerd ondernemerschap

Deze kernwaarden krijgen vorm via een gemeenschappelijke productie, coöperatieve vermarkting en kennisdeling. ‘Gevarieerd’ ondernemerschap vormt hierbij de grootste gemene deler, namelijk ondernemerschap met kansen voor hen die niet in een ondernemersnest opgroeiden of de stap naar het ondernemerschap niet durven zetten.
Natuurplus zet in op dat gevarieerd ondernemerschap als antwoord op een variërende groene sector. Een groene sector waarin bio-based centraal staat en waar ruimte is voor alternatieve productiesystemen, zoals stadslandbouw, permacultuur, wild farming of zorglandbouw.   Precies omwille van de  ruimte en aandacht voor zowel ENTREpreneurs als INNERpreneurs vormt gevarieerd ondernemerschap een opportuniteit voor alle natuur-ondernemers.
Vele natuur-ondernemers herboristen, kruidenverwerkers, aromatherapeuten en natuurliefhebbers willen persoonlijk, of via hun organisatie, sociale verandering creëren. Door te ondernemen streven zij niet alleen persoonlijke voldoening en zingeving na, maar voelen zij ook de nood om creatief te denken en te veranderen ten voordele van een gezondere omgeving.
Om dit te bereiken betrachten zij vooral een constant groeien en bijleren als persoon, hechten zij veel belang aan menselijke relaties, nemen zij zich voor om de omgeving op een bepaalde manier te verbeteren en willen zij een verschil kunnen betekenen voor anderen.
Voormelde drijfveren zijn kenmerkend voor INNERpreneurs en verschillen dermate van ENTREpreneurs. ENTREpreneurs willen nieuwe producten en diensten ontwikkelen met het oog op economisch succes.
Het clichébeeld van de klassieke ENTREpreneur is helaas niet zelden te beperkend voor de natuur-ondernemer-INNERpreneur.  De onzekerheid en het risico die gelinkt worden aan het statuut van ENTREpreneur, werken belemmerend voor de INNERpreneur om effectief van start te gaan, alle inspanningen van overheid en middenveld ten spijt.  De natuur-ondernemer blijft, naast zijn dagelijks werk, te vaak hangen in het hobbymatige.
De Plus van NatuurPlus
Natuurplus wil op dat risico en die onzekerheid inpikken door het delen van kennis en ervaring (via opleidingen of starterstraject), het ter beschikking stellen van infrastructuur en middelen, het aanleveren van expertise voor het bekomen van vergunningen en kwaliteitslabels, het gemeenschappelijk vermarkten, en het verlenen van toegang tot kwalitatieve grondstoffen.
Gedeeld lab
Wist je dat Natuurplus beschikt over een gedeeld lab voor diegenen die zelf niet beschikken over ruimte en infrastructuur? Je kan er gebruik van maken als coöperant en als je eerst wil proeven van ons gedeeld labo en ons coöperatief netwerk, dan bestaat er het NatuurPlus starterstraject met 10-beurtenkaart. Hoe het in zijn werk gaat kan je lezen op https://natuurplus.weebly.com/gedeeld-labo.html.
Private Label
Een ander wist-je-dat-je is onze private-label service. Als starter of kleine producent is het in de markt zetten van uw eigen merk niet vanzelfsprekend. Naast technische uitdagingen rond verpakkings- en etiketteringscriteria, is er ook de toegang tot kwalitatieve grondstoffen met prijsvoordelen die vaak gereserveerd zijn voor grote afnemers. Om dan nog maar te zwijgen over de implementatie van een bio-lastenboek welke bij aanvang niet zelden over een hobbelig parcours verloopt. Natuurplus helpt starters bij het in de markt zetten van hun eigen producten: via een aanbod aan gecertificeerde biologische grondstoffen in mini-bulk mét gedeeld bio-label voor eigen merk producten. Op die manier maken we het verschil met niet gecertificeerde beweerde ‘natuurlijke’ circuits en timmeren we aan een méér transparante bio-keten voor zowel producent als consument.
Kruisbestuiving
En last but not least, is er het eindeloos delen van ervaring en expertise niet alleen tussen producenten onderling, maar ook tussen coöperanten-winkeliers en coöperanten-docenten die een levend lerend netwerk vormen. Via onze winkeliers worden behoeften voor nieuwe productontwikkeling doorgegeven aan producenten. En dankzij de samenwerking tussen docenten wordt kennis gebundeld en krijgen nieuwe leertrajecten, zoals het starterstraject, vorm op maat van een evoluerende groene sector.
Door deze rol te vervullen hoopt Natuurplus de weg te banen voor een veiligere en minder risicovolle manier van natuur-ondernemen.  En voor wie dankzij die rol van Natuurplus ooit de stap zet: “Plus est en vous”.